Search
Results 1-10 of 18 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1899Cristiñau doctriñea bere esplicaciño laburragaz itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchutic aterea bizcaitar barrucuentzat, azquenean imiten dira arimen salbaciñoraco bear edo ondo direan gauza batzuc.Elosu (Durango), imp.
1889Resumen de las cosas más necesarias de la doctrina cristiana : según el Catecismo del P. Gaspar Astete de la Compañía de Jesús = Cristiñau dotriñaco gausaric biarrenen icasbide laburtua Jesusen Lagundi edo Compañiaco Aita Gaspar Astete-ren Dotriñac dacartzen eran.López (Tolosa), imp.
1878Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete Jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juán de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.; López (Tolosa), imp.
1914Doctriña cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz compondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.
1800Cristau doctrina / Aita Gaspar Astetec erdaraz escribitua ; eta orai euscaraz publicatzen dana cenbait gauza aumentaturic Baztango Valleco Parroco batec cristau fielea instruccionearen deseyuz.Quintana (Elizondo), imp.
1926Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz conpondua ; ipiñi zuan eusqueraz Juan de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.
1932Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz conpondua ; ipini zuan euzqueraz Juan de Irazusta... eta añaditución Encarnacioco eta Eucaristiaco Misterioren esplicacioa ; baita ere confesio...Irazusta, Juan de, trad.
1899Aita Gaspar Astete-eren icasbide cristinaucorraren azalduera laburrac / Andres Iturzaeta eta Eguia, Ochandiano-co Arimazainac euzcaraz iminiac.Iturzaeta Eguía, Andrés, trad.; Soloaga (Durango), imp.
1840Doctrina cristiana / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz compondua ; ipiñizuan euzqueraz Juan de Irazusta.Irazusta, Juan de, trad.
1867Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo Nagusico apaicen batzarre edo Congregacioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela berriro euskarara itzulia.Sanz y Gómez (Vitoria-Gasteiz), imp.