Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 360 to 377 of 377 < previous 
Publication dateTitleAuthor(s)
1925Xabier'tar Pranzisko Deunaren bizitz laburra / J.L. Schurhammer'tar Jorke'k alemanez egiña ; eta Kepler jaunaren 24 irudiz apaindua ; Oña'n Jakintz-ikasle Jesulagunak euskeratu dute.Kepler, il.; Schurhammer, Georg (S.I.)
1925Xabier'tar Pranzisko Deunaren bizitz laburra / Schurhammer'tar Jorke'k alemanez egiña ; eta Kepler jaunaren 24 irudiz apaindua ; Oña'n Jakintz-ikasle Jesulagunak euskeratu dute.Kepler, R. E, il.; Schurhammer, Georg (S.I.)
1932Xabiertxo : umiei euskeraz irakurtzen erakusteko idatzia / Lopez-Mendizabal'dar Ixaka'k ; Txiki'ren edergarriak.Zabalo Ballarin, Jon, il.; López Mendizábal, Isaac.
1935Yesu Kisto, gure yaun eta Yainkoaren bizitza ta Berri Ona / Oiartzabal'dar Martin Apaizak idatzi ; Larrañaga'tar Bitoren idazteun-irakasle danak itzaurrea ipiñi.Larrañaga, Bitor, pr.; Oyarzábal Oyarzábal, Martín.
1900Zarauzko Aita misionari batek 3en Ordenako anai arrebai eskaintzen dien Lore sorta edo San Franziscoren 3en. Ordenako erregla : bere azalgueta, alabantza, pribilejio ta induljenzi berri askorekin apaindua.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Ugarte, José Antonio (O.F.M.)
1933Zenbakizti-lengaien ikastia : ikaslearen idaztia / Eusko Ikaskuntza'k baietsia.Eusko Ikaskuntza.
1924Zeruko argi berria : dauzka, goizeko jarduera, meza santua, bezperak, gurutze bidea... / L-M'tar I'k ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1924Zeruko mana gozoa : Irugarengoentzat Eleiz-liburua / José Antonio Ugarte Franzizkotarrak argitaratua.Ugarte, José Antonio (O.F.M.), ed. lit.
1925Zeruko mana gozoa : irugarrengoentzat eleiz-liburua / Aita Jose Antonio Ugarte Frantzizkotarrak argitaratua.Ugarte, José Antonio (O.F.M.)
1927Zeruko mana gozoa : irugarrengoentzat eleiz-liburua / Jose Antonio Ugarte.Ugarte, José Antonio (O.F.M.)
1894Zerurá / Antonio Arzác.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Arzac Alberdi, Antonio.
1923Zerurako bidea / Kardaberaz Abak, eta Antia jaunak egindako gayetatik aterea.Antía, Manuel Antonio, trad.; Cardaberaz, Agustín (S.I.), trad.
1922Zerurako bidea / Oyarrtzabal'tar Martín.Oyarzábal Oyarzábal, Martín.
1923Zeruratzeko indarra / Eliz legetan irakaslari dan Eujenio Urroz Erro apaizak antolatua.Urroz Erro, Eugenio.
1898Zestua-ko Euskal-Festetan On Domingo Agirre ta Badiola abadeak Gipuzkoako Diputazio Chit Goituaren aurrean egintako sermoya 1898-ko agorraren 18-an = Sermón predicado en Cestona el día 18 de septiembre de 1898 ante la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa por el presbítero D. Domingo de Aguirre y Badiola con motivo de las Fiestas Euskaras celebradas en aquella N. y L. Villa.Aguirre Badiola, Domingo.
1921Zintzoaren kutxa / Pradere'tar Blas apaiza da idaztitxo (liburutxo) onen egillea.Pradere Arruti, Blas.
1830Zortzicoan adoraciyoa.-
1927Zumaya'ko Udal-Etxean : Etxegarai'tarr Bonifazio jaunaren euskaltzain-sarreran irakurri ziran itzaldiak.Echegaray Corta, Bonifacio de.