Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 190 to 209 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1869Herejien eta beste gauza batzuben gañean Pachicuren eta Mañubelen bigarren berriqueta.Lamaignère (Bayonne), imp.; Bermingham, Joaquín.
1932Horta'ko Salbador Doatsuaren bizitza / Juan Foguet ; aita Jose Maria Azkue Prantzisko'tarrak euskeratua.Azkue, José María (O.F.M.), trad.; Foguet, Juan (O.F.M.)
1931Hungria'ko Isabel donea'ren bizitza / Antonio B. y Gil ; Jose Maria Azkue Prantzizko'tarrak euzkeratuta.Azkue, José María (O.F.M.), trad.; Gil, Antonio B. (O.F.M.)
1931Igandero'ko Berriona / Iruretagoyena'tar Jon Apaizak egiña.Iruretagoyena Ayestarán, Juan.
1929Illargi bete / Urkia'tar Pernando Abak (izkia) ta Madina'tar Prantzisko'k (eresia) idatzitako bi ekitaldidun mixio-antzerkia.Madina Igarzábal, Francisco de.; Urkia, Pernando.
1932Iñaki Deunaren gogo-iñarkunak : (San Iñazio'ren ejertziuak) / Basabe Aitak azalduta.Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1804Ipui onac : ceintzuetan arquituco dituzten euscaldun necazari, ta gazte guciac eracaste ederrac beren vicitza zucentzeco / ematen ditu euscaráz arguitará ume eta necazarientzat Vicenta Antonia Moguel eta Elguezabalec.Moguel Elguezábal, Vicenta Antonia, trad.; Moguel Urquiza, Juan Antonio.; Undiano (Donostia-San Sebastián), imp.; Esopo.
1924Ipuiak / Jauregi ta Etxenagusia'tar Luis.Jauregi Etxenagusia, Koldobika.
1924Ipuiak / Jauregi ta Etxenagusia'tarr Luis.Jauregi Etxenagusia, Koldobika.
1922Ipuin laburrak umetxoentzat / [Garitaonandia'tar Bitor'ek egiñak].Euskaltzaindia.; Garitaonandia, Bitor.
1922Ipuin laburrak umetxoentzat / [Garitaonandia'tar Bitor'ek egiñak].Euskaltzaindia.; Garitaonandia, Bitor.
1922Ipuiyak / Elurmendi'k euskeratuak.Intzagarai, Ramón de, trad.
1884Ipuyac eta beste moldaera batzuec : guipuzcoaco izqueran neurtubac, euscal-erderazco iztegui labur batequin, itzic illunchoenac arguitzeco / [Agustín Pascual Iturriaga].López (Tolosa), imp.; Iturriaga, Agustín Pascual.
1926Irritza : Shakespeare'n Macbeth'en gayean, iru egintza ta egintza-aurrean / Toribio Alzaga'k euskeratutako antzerrkia.Alzaga Anabitarte, Toribio de, trad.; Eusko Ikaskuntza.; Shakespeare, William.
1934Irugarren Ordena edo Prantziskotar Irugarren Senidetzako araudia (erregla) eta barkapenak / Jose Maria Azkuek eratuta.Azkue, José María (O.F.M.), adapt.; Orden Tercera Regular de San Francisco.
1924Irugarren senidetza : irugarren ordenako senide ta beste kristau guzientzat oso egokia / Eskoriatzar Aita Meltxiorrek.Meltxior Eskoriatza (O.F.M.Cap.)
1931Itun Berria / Olabide'tar Erraimun.Olabide Carrera, Erraimun (S.I.), trad.
1932Iturriaga'ren ipuiak / Lekuona'tar Imanol'ek txukunduta ; Aitzol'dar J'ren aurre itzak ; Txiki'ren marrezkiak.Txiki, il.; Ariztimuño Olaso, José de, pr.; Iturriaga, Agustín Pascual.
1909Itz bi eche-bataioaren gañean : bear bearrekoa emakuma ezkondu, ezkongai, eta emaguintzan dabiltzan guztientzat / Sendatzalle batek.Sendatzalle batek.
1934"Itz-lauz" / Agirre'tar Joseba Mirena "Lizardi'tar Xabier".Lizardi, Xabier de.