Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 75 to 94 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1850Cembait mirabe gaste ezagüera gabe gurasoen ondotic irtetzen dirade (guerade) esanaz, American dudarican gabe emen baño obeto bicico guerade... [Manuscrito].Iparraguirre Valerdi, José María de.
1883Certamen literario : composiciones poéticas premiadas.Echegaray Corta, Carmelo de.; Arrese Beitia, Felipe.; Delmas (Bilbao), imp.
1904Cerura igotzeco escallera : gastelaniazco cembait liburu esleituetatic atera / Gregorio Arrue-c eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1883Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio María Claret Trajanopolisco Arzobispo Jaunac ; Manuel Antonio Antia Urnietaco erretoreac euskarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; López (Tolosa), imp.; Antonio María Claret, Santo.
1869Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio Maria Claret... gaztelaniaz ipiñi zuenetic ; Manuel Antonio Antia euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1888Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio Maria Claret... gaztelaniaz ipiñi zuenetic ; Manuel Antonio Antia... euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1906Cerurako bide zucena eta segurua / Antonio María Claret ; Manuel Antonio Antia Urnietako Erretoreac euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1785Christau doctriñ berri-ecarlea christauari dagozcan : eguia sinis-beharren-berría dacarrena / Claudio Fleuri abadeac arguitara atera zuanetic ; Juan Antonio Ubilloscoac eusquerara itzulia.Ubillos, Juan Antonio (O.F.M.), trad.; Lama (Tolosa), imp.; Fleury, Claude.
1896Clave de temas : complemento del método práctico para aprender el euskera bizkaíno y gipuzkoano / por el Presbítero Resurrección María de Azkue.Astuy (Bilbao), imp.; Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1800Confesio ta comunioco sacramentuen gañean eracasteac edo cembat gauzac lagundu behar dien confesio ta comunioari ondo eguiñac izaiteco / Juan Antonio Moguel ta Urquizac.Ezquerro (Pamplona), imp.; Moguel Urquiza, Juan Antonio.
1899Confesioco eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac : lenbicico comunioraco prestatu bear diran aurrentzat eta bidez cristau acientzat-ere bai / esqueintzen diezte euscaldunai D. Juan Bautista Aguirre.Muguerza (Tolosa), imp.; Aguirre, Juan Bautista, (1742-1823)
1900Confesioco eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac : lenbicico Comunioraco prestatu bear diran aurrentzat eta bidez Cristau acientzat-ere bai / esqueintzen diezte euscaldunai Juan Bautista Aguirre, Asteasuco Beneficiadu, eta Guipuzcoaco Arciprestazco nagusian Diputadu Generalac.Aguirre, Juan Bautista, (1742-1823)
1823Confesioco eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac : lenvicico comunio raco prestatu bear diran aurrentzat, eta bidez cristau acientzat-ere bai / esqueincen diezte euskaldunei Juan Bautista Aguirre.Lama (Tolosa), imp.; Aguirre, Juan Bautista, (1742-1823)
1905Cristabaren icasbide edo doctriña / aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic guipuzcoaco eusquerara itzuliya.Astete, Gaspar (S.I.)
1904Cristabaren icasbide edo doctriña / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic Guipuzcoaco eusquerara itzuliya.Astete, Gaspar (S.I.)
1919Cristau doctrina / Gaspar Astetec erdaraz escribitua eta orai euskaraz publicatzen dana cenbait gauza aumentaturic Baztango valleco parroco batec cristau fielea instruccionearen deseyuz.Astete, Gaspar (S.I.)
1858Cristau doctriña guztiaren esplicacioaren sayaquera, euscarazco platica edo doctriñetan partituric / José Ignacio de Guerrico, mutiloaco beneficiaduac eguiña.Mendizábal (Tolosa), imp.; Guerrico Urquiola, José Ignacio de (S.I.)
1773Cristau dotrinaren esplicacioa : aur-entzat ta andientzat, galdetuaz ta eranzunaz maisuaren ta icaslearen artean, lendanic landuagoa ta ascoz gueiagotua, batezere, confesatzeco, comulgatzeco, ta meza enzuteco eracusmenduaquin / ateratzen du Franciscu Xavier Láriz Apaizac = Explicacion de la doctrina cristiana : para niños, y adultos por preguntas y respuestas entre maestro, y discipulo, con varios documentos, y advertencias prácticas, especialmente para confesar, comulgar, y oir misa / por Francisco Xavier de Láriz.Láriz, Francisco Javier.
1867Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo Nagusico apaicen batzarre edo Congregacioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela berriro euskarara itzulia.Sanz y Gómez (Vitoria-Gasteiz), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1879Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo nagusico apaicen batzarre edo Congregracioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela, berrico [sic] euscarara itzulia.Cristóbal Pérez (Bilbao), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)