Browsing by Author Arrúe, Gregorio, trad.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Publication dateTitleAuthor(s)
1884Aldareco sacramemtu Chit Santuari eta Maria guciz Santari illaren egun gucietaco icusaldi edo bisitac / S. Alfonso Ligorioc eguin ; eta Greg. Arruec eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1878Baserritar jaquintsuaren echeco escola / Juan Jose Moguel Marquiñaco apaizac vizcai-eusqueran atera ; eta Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Moguel Elguezábal, Juan José de.
1897Bearguillearen arguia edo Bearguintz humilletan santutu ciran cembait Cristau nobleren bicitzac, Familia Sagraduaren cerbait berri laburqui aurrena emanaz / Jesusen Compañiaco Francisco Butiñac gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arruec eusquerara etzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Butiña, Francisco (S.I.)
1904Cerura igotzeco escallera : gastelaniazco cembait liburu esleituetatic atera / Gregorio Arrue-c eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1858Cristauaren dotriñaren jaquinbide azaldua edo Asteteren esplicacioac / Santiago Mazo Jaunaren liburutic Gregorio Arrue, Zarauzco escola maisuac aterea.Arrúe, Gregorio, trad.; Zuazua (Donostia-San Sebastián), imp.; García Mazo, Santiago José.
1895Cristauaren dotriñaren jaquinbide azaldua edo Asteteren esplicacioac / Santiago Mazo Jaunaren liburutic Gregorio Arrue, Zarauzco escola maisuac aterea.Arrúe, Gregorio, trad.; López (Tolosa), imp.; García Mazo, Santiago José.
1883Jesusen Biotzaren debocioa eracusteco / Jesusen Compañiaco Aita Sebastian Mendiburuc nafar eusqueran atera zuan liburutic Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Mendiburu, Sebastián (S.I.)
1889Maria Doncella guciz garbiari bere sortze edo concepcio manchagabearen misterioan bederatzi-urrena / A. Silvestre LLansol-ec erderaz ipiñi ; eta Gregorio Arrue-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Llansol, A. Silvestre.
1881Mariaren gloriac / Alfonso Ligorioc eguiñ ; eta Ramón Garciac gastelaniara itzuli zuanetic, Gregorio Arruec eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Martínez (Azpeitia), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1888Mayetzeco ill edo Birgina chit santari consagratutaco mayetzeco illa : cristau fededunac bere ama maiteari...dan eran / Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.
1880Oracio mental edo pentsamentuzcoa iduquitzeco gai egoquiac dacazquian escu-liburua / Aita Villacastiñec gaztelaniaz eguin zuenetic ; Gregorio Arrúec eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Villacastín, Tomás de.
1886Sacramentu chit santuari eta Maria guciz santari illaren egun gucietaraco icusaldi edo bisitac / Alonso Ligorioc eguin zuenetic Gregorio Arruec eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1890Salbacioco aingura edo bertutean biciro aurreratzeco cristauai bide eta gai egoquiac beguietarazen eta ánimen arzayai béren parroquiaco gendea ontzeco biciro lagun dizayequean escu-liburua / José Mach-ec gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Mach, José (S.I.)
1887Salbacioco aingura edo bertutean biciro aurreratzeco cristauai bide eta gai egoquiac beguietarazen eta ánimen arzayai béren parroquiaco gendea ontzeco biciro lagun dizayequean escu-liburua / José Mach-ec gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Mach, José (S.I.)